עיצוב כרזות לתערוכה בניו יורק לציון 30 שנה לשחרור אסירי ציון

עיצוב כרזות לתערוכה בניו יורק לציון 30 שנה לשחרור אסירי ציון

עיצוב כרזות לתערוכה בניו יורק לציון 30 שנה לשחרור אסירי ציון