מדיניות הפרטיות

1.מדיניות הפרטיות באתר ohm.org.il

 1. השימוש באתר והשימושים במידע שנמסר באתר על ידי גולש/תי האתר, או שנאסף על ידי במסגרת השימוש באתר.
  ההסכמה לשימוש בעוגיות בהתאם לתנאים של המדיניות מהביקור הראשון באתר, מאפשרת להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם גולשים באתר – כפי שמוסבר בסעיפים 9-10-11.
 2. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר הגולש/ת כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.
 3. האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
 4. בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, לעדכן מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. הגולש/ת מתבקש לפנות לעמוד זה מעת לעת כדי לקרוא את תנאיו המעודכנים. 
 5. האתר עשוי לאסוף ולשמור מידע אודות גולשי וגולש/ת האתר שהועבר על ידם או שנאסף כתוצאה משימוש באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:
  א. מידע הנמסר על ידי הגולש/ת בזמן השימוש בשירותים באתר כגון קביעת פגישה או רישום לקבלת הודעות ניוזלטר בדואר אלקטרוני . סוג המידע: שם, כתובת הדואר האלקטרוני, טלפון, מועד ההרשמה ונסיבותיה וכן מידע שנמסר בכוונה לפרסמו באינטרנט, בצורה מפורשת וכן מידע שנמסר מאת הגולש/ת לצורך פרסומו ע”י בעלי האתר באתר ו/או מחוץ לו. סוג המידע: שם, תוכן המלצות, סרטוני המלצות, לוגו חברות.
  ב. מידע שנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי הגולש/תים אשר נוצר בזמן השימוש באתר. סוג המידע: סוג הדפדפן והגרסה שבו גולש/ת הגולש באתר, מערכת ההפעלה, כתובת IP של הגולש, מיקומו הגיאוגרפי ואופן השימוש באתר כגון: ביקורים באתר, מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר באתר וכן אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד).
 6. מסירת מידע תלויה בהסכמה וברצון הגולש/ת ולא חלה עליו כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמו. הגולש/ת רשאי, שלא למלא את השדות המיועדים למידע אולם, קיימים פרטים אשר מסירתם היא תנאי לצפייה בתוכן האתר.
  מילוי פרטים אישיים של אדם אחר שאינו הגולש, יש לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.
 7. האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן הנקראות עוגיות (“Cookies”). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של הגולש/ת, שיפור השירות לגולש/תים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו”ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור הגולש/ת אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור.
 8. סוגי עוגיות בשימוש באתר זה והמטרות שלשמן הן בשימוש הן: שירותי Google Analytics ו-Adwords – במטרה לזהות מחשב כגולש/ת המבקר באתר, לעקוב אחרי גולש/תים בזמן השימוש שלהם באתר, לשפר את נוחות השימוש באתר, לנתח את השימוש באתר, לנהל את האתר, למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר, להתאים אישית את האתר לכל גולש/ת, להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד גולש/תים מסוימים .
 9. הגולש/ת יכול לחסום את השימוש בתוכנות הנ”ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב הגולש/ת, במידה שנשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט שלו, אולם בעלת האתר אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל גולש/ת המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא גולש/ת. מחיקת העוגיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.
 10. עמודים באתר זה עשויים לכלול תוכן עם וקישורים לאתרים המופעלים על ידי צד ג’ (למשל סרטונים, תמונות, מאמרים וכו'). תוכן מאתרים אחרים מתנהג באותה צורה כאילו המבקר ביקר באתר האחר. לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ויש לברר את המדיניות הננקטת על ידם בעניין. אתרים אלה עשויים לאסוף נתונים אודותיך, להשתמש בעוגיות, להטביע מעקב נוסף של צד שלישי ולעקוב אחר האינטראקציה שלך עם אותו תוכן, כולל מעקב אחר האינטראקציה שלך עם התוכן המוטמע באתר זה.
 11. בעלת האתר רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל במאגר המידע שברשותו, בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר ולעשות שימוש במידע למטרות הבאות:
  – ניהול ושיפור האתר, אספקת מוצרי החברה והשירותים הניתנים על ידה וכיו”ב.
  – שמירה על אתר מאובטח ומניעת הונאות.
  – טיפול בנושאים ובתלונות שהוגשו על ידי הגולש/תים ו/או המבקרים באתר או נוגעות אליהם וקשורות לאתר;
  – שליחת הודעות מסחריות שיווקיות כגון שליחה הצהרות, חשבונות עסקה, תזכורות תשלום, ואיסוף תשלומים.
  – שליחת מסרים שיווקים הקשורים לעסק שעשויים לעניין את הגולש, או, במקרים שבהם הסכים לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, רשתות חברתיות, וואטסאפ, SMS כל זאת מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות הגולש/ת ולא יזכה את הגולש/ת בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.
  הגולש/ת רשאי לבטל את הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך באמצעות פניה דרך עמוד צור קשר באתר. מובהר כי כל עוד לא התקבלה בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור ניתן יהיה לעשות שימוש בפרטים שנאספו.
 12. המידע שנמסר באתר על ידי הגולש/ת ו/או נאסף במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים לבעלי האתר שירותים.
 13. באתר זה מותקנים תוספים ומערכות לאבטחת המידע במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לפיכך, על הגולש/ת באתר לנקוט בזהירות במסירת מידע דרך רשת האינטרנט, עליו לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.
 14. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו ולשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד בין אם השימוש נעשה בישראל ובין בחו”ל. 
 15. אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהיועצים המקצועיים, השותפים שלנו, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
  אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה וכל הזכיינים הקשורים אליה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
  אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לפי מה שנדרש מאיתנו על פי חוק; בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי; על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה). לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.
 16. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי/אמריקאי. פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או שימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים. אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף זה.
 17. אתם יכולים לבקש מאיתנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לאספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם. אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק. אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק. בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.
Call Now Button