תערוכה בניו-יורק עיצוב כרזות לתערוכה בניו יורק לציון 30 שנה לשחרור אסירי ציון

עיצוב כרזות לתערוכה בניו יורק לציון 30 שנה לשחרור אסירי ציון