עיצוב עלון לבריכת הפועל ירושלים שחייה | אורית חזון מנדל

עיצוב עלון לבריכת הפועל ירושלים שחייה | אורית חזון מנדל

עיצוב עלון לבריכת הפועל ירושלים שחייה | אורית חזון מנדל