עיצוב לוגו לקואליציה הארצית לשיפור התנאים בגנים

עיצוב לוגו לקואליציה הארצית לשיפור התנאים בגנים